Działalność naukowa

W ramach swojej działalności naukowo-badawczej członkowie Centrum:

  • prowadzą kwerendy w polskich oraz zagranicznych ośrodkach naukowo-badawczych, bibliotekach, instytutach teatralnych;
  • organizują ogólnopolskie i światowe konferencje, sympozja, posiedzenia naukowe;
  • publikują bibliografie, monografie, prace zbiorowe, artykuły poświęcone obecności Szekspira w kulturze polskiej i światowej;
  • archiwizują, opracowują i analizują materiały poświęcone recepcji twórczości Szekspira w Polsce;
  • prowadzą warsztaty tematyczne dla studentów oraz młodzieży gimnazjalnej oraz organizują spotkania z ludźmi nauki i kultury związanymi z tematyka szekspirowską. Spotkania te maja formę wykładów naukowych, projekcji filmowych i multimedialnych oraz dyskusji;
  • ponadto w ramach Centrum z czasem powstanie unikatowa w skali kraju biblioteka, posiadająca w zbiorach wydania dzieł Szekspira oraz pozycje z zakresu krytyki i recepcji jego dzieł.
Facebooktwittergoogle_pluspinterest