Galeria

21 wykład lektorski wygłoszony w dniu 10 marca 2016 r. na Uniwersytecie Łódzkim przez Profesora W. B. Worthen (Alice Brady Pels na Uniwersytecie Columbia) pod tytułem: „Mediatizing Hamlet”.

Wykład inaugurujący konferencję „What’s New in the New Europe? Redefining Culture, Politics, Identity” organizowaną w dniach 11-15 lipca 2016 roku przez ISSEI (International Society for the Study of European Ideas), w partnerstwie z Uniwersytetem Łódzkim, Katedrą Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej.

Rozmowa Profesora W. B. Worthena (Barnard College, Uniwerytet Columbia, Nowy Jork) z Prof. dr hab. Krystyną Kujawińką Courtney (Uniwersytet Łódzki) w temacie: „Post-Dramatic Shakespeare”.

Audycja w Radiu Łódź z udziałem dr Magdaleny Cieślak na temat działalności MCBS

Wykład prof. Marvina Carlsona pt. „What is (a) Theatre?” (październik, 2013 r.). Profesor Carlson z University of New York, USA, gościł w październiku 2013 r. na WSMiP na zaproszenie Międzynarodowego Centrum Badań Szekspirowskich. Profesor, będący znawcą w zakresie teatrologii i performatyki wygłosił wykład dla studentów i pracowników w ramach wykładów otwartych. Wykład dotyczył przemian zachodzących w teatrze, nowych rodzajów przedstawień oraz sposobów inscenizowania sztuk, a także performansów o charakterze teatralnym.


Wykład prof. Christy Desmet pt. „Recognition, Reconcillation and Retribution in the rape of Lucrece” (październik 2013 r.). Wykład został wygłoszony na konferencji naukowej “Diversity and homogeneity: politics of nation, class, and gender in drama, theatre, film and media (including a Shakespeare day: the politics of nation, class, and gender in Shakespeare). Konferencja odbyła się na WSMiP w dniach 25-27 października 2013 r. dzięki współpracy Międzynarodowego Centrum Badań Szekspirowskich z Zakładem Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej, Wydział Filologiczny.

Wykład prof. Kay Stanton z California State University pt. „Intersections of Politics, Culture, Class, and Gender in Shakespeare’s Titus Andronicus, The Taming of the Shrew, and The Merchant of Venice” wygłoszony podczas konferencji „Diversity and Homogeneity: The Politics of Nation, Class, and Gender in Drama, Theatre, Film and Media Including a Shakespeare Day” (Łódź, październik 2013 r.)

Wykład Prof. Judith Buchanan, University of York. „Thwarting and courting the ‚ill word’: The biblical figure of Judith in film, art and literature” wygłoszony podczas konferencji: „Diversity and Homogeneity: The Politics of Nation, Class, and Gender in Drama, Theatre, Film and Media Including a Shakespeare Day”. (Łódź, październik 2013 r.)

Galeria zdjęć z konferencji „Szekspir re/kreacje: nowe konteksty, nowe interpretacje”, która odbyła się w dniach 22-23 kwietnia 2015 roku na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Odsłonięcie  tablicy upamiętniającej związki Iry Aldridge’a – pierwszego czarnoskórego tragika szekspirowskiego – z Łodzią zrealizowane 10 listopada 2014 roku przy udziale licznych przedstawicieli łódzkiego świata polityki, kultury i nauki. Tablica została umieszczona na frontonie domu przy ul. Piotrkowskiej 175, gdzie mieściły się dawny hotel i teatr Paradyż. Aktor zmarł tam niespodziewanie 7 sierpnia 1867 r. podczas prób sztuki Szekspira Otello. Został pochowany na cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy ulicy Ogrodowej.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest