Historia

OTWARCIE MCBS

Dnia 17 kwietnia 2012 r. odbyło się uroczyste otwarcie samodzielnej, interdyscyplinarnej jednostki naukowej UŁ – Międzynarodowego Centrum Badań Szekspirowskich (International Shakespeare Studies Centre), którego kierownikiem jest prof. dr hab. Kujawińska Courtney (kierownik Katedry Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej).

W trakcie uroczystości zorganizowanych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych przemawiali:

  • Prorektor ds. współpracy z zagranicą, prof. dr hab. Zofia Wysokińska,
  • Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, prof. dr hab. Tomasz Domański.

Na otwarcie przybyli też inni szacowni goście, m.in.:

  • Dziekan Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, prof. dr hab. Anna Urbaniak-Kucharczyk,
  • Kanclerz UŁ, dr Rafał Majda.

Dziekani szeregu Wydziałów UŁ oraz kierownicy wielu ośrodków naukowych i kulturalnych przysłali listy gratulacyjne oraz życzenia pomyślnej pracy.

Artykuł o otwarciu MCBS znajduje się w “Kronice Uniwersyteckiej” nr 4/5, 2012, s. 26-27.

Regulamin Międzynarodowego Centrum Badań Szekspirowskich (PDF)

Facebooktwittergoogle_pluspinterest