Konferencje

ROK 2012

„Szekspir w polskiej literaturze, sztuce i mediach”

W dniu 18 kwietnia 2012 r. z  okazji otwarcia MCBS zostało zorganizowane Sympozjum Szekspirowskie „Szekspir w polskiej literaturze, sztuce i mediach”.

Spotkanie poświęcone było szeroko pojętej obecności twórczości Williama Szekspira w kulturze polskiej na przestrzeni wieków. Analizowana problematyka będzie dotyczyła zagadnień związanych ze spuścizną literacką i teatralną angielskiego dramatopisarza oraz jej recepcji w literaturze, sztuce, mediach i prasie codziennej.

Wykład inauguracyjny pt. “Late Shakespeare: Writing and Rewriting Shakespeare” wygłosiła prof. Grace Ioppolo z University of Reading (Wielka Brytania). Swoje referaty zaprezentowali m.in.: prof. dr hab. Krystyna Kujawińska Courtney (UŁ), prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska (UW), prof. dr hab. Jacek Fabiszak (UAM) oraz dr Agnieszka Rasmus (UŁ) i dr Magdalena Cieślak (UŁ).

Jednym z efektów sympozjum jest publikacja szekspirowska – Shakespeare 2014. W 450. rocznicę urodzin. Red. Krystyna Kujawińska Courtney, Monika Sosnowska. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014, ISBN/ISSN: 978-83-7969-284-2.

ROK 2013

„Diversity and homogeneity: politics of nation, class, and gender in drama, theatre, film and media (including a Shakespeare day)”

W dniach 25-27 października 2013 r. MCBS wraz z Zakładem Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej zorganizowały konferencję naukową „Diversity and homogeneity: politics of nation, class, and gender in drama, theatre, film and media (including a Shakespeare day)” na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych.

Konferencja miała na celu podjęcie dyskusji na temat różnorodności i homogeniczności kulturowej, operujących w kontekstach politycznych. Obszary tematyczne, których dotyczyły dyskusje to przede wszystkim kwestie narodowości, hierarchii społecznych oraz polityki płci i płciowości. Szczególną uwagę poświęcono problemom wielokulturowości, nacjonalizmu, mniejszości społecznych oraz tożsamości. Konferencja koncentrowała się wokół sposobów podejmowania powyższych zagadnień w literaturze dramatycznej, teatrze, filmie i szeroko pojętych mediach. Jeden dzień konferencji został poświęcony wyłącznie dyskusjom dotyczącym powyższych zagadnień w kontekście badań szekspirowskich.

Wśród zaproszonych mówców znaleźli się: prof. Judith Buchanan, University of York; prof. Christy Desmet, University of Georgia; prof. Ewa Mazierska, University of Central Lancashire; prof. Kay Stanton, California State University, Fullerton; dr Imke Lichterfeld, University of Bonn.

ROK 2014

„Szekspir re/kreacje: nowe konteksty, nowe interpretacje”

W dniach 22-23 kwietnia 2013 na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych odbyła się studencko-doktorancka polsko-angielska konferencja szekspirowska pt. „Szekspir re/kreacje: nowe konteksty, nowe interpretacje”. Była to wspólna inicjatywa: MCBS, Koła Naukowego MSK „Kulturą Nakręceni” (WSMiP)Koła Naukowego im. Geoffreya Chaucera (Wydział Filologiczny).

Na konferencję przyjechali zaproszeni goście zagraniczni m.in. z USA i Hiszpanii z wykładami oraz warsztatami: prof. Virginia Mason Vaughan, University in Worcester, Massachusetts, USA; prof. Vicente Forés López MultiMediaModules – Shakespeare Institute of Spain University of Valencia, Hiszpania; prof. Jose Saiz Molina, MultiMediaModules – Shakespeare Institute of Spain University of Valencia, Hiszpania.

Konferencja stanowiła część Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki, dzięki czemu w sesjach uczestniczyła m.in. liczna grupa młodzieży z Liceum w Ozorkowie. Konferencja została objęta patronatem honorowym British Council.

Link do strony i do programu konferencji: http://shakespearerecreated.tumblr.com/

ROK 2016

„Shakespeare and the Idea of the Authority of Performance in Polish Theatre”

MCBS, Zakład Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej oraz Katedra Studiów Brytyjskich i Krajów Wspólnoty Brytyjskiej zorganizowały międzynarodowe sympozjum naukowe pt. „Shakespeare and the Idea of the Authority of Performance in Polish Theatre”. Sympozjum odbyło się w dniu 11 marca 2016 r. na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. Sympozjum było częścią wydarzeń zorganizowanych przez Uniwersytet Łódzki w ramach ogólnoświatowych obchodów 400. rocznicy śmierci Williama Szekspira.

Sympozjum poprowadzili: gość honorowy – Profesor William B. Worthen, Barnard College, Columbia University, New York, autor wielu publikacji poświęconych teatrowi, w tym także Szekspirowi oraz Kierownik Międzynarodowego Centrum Badań Szekspirowskich Uniwersytetu Łódzkiego – Profesor Krystyna Kujawińska Courtney.

Punktem odniesienia wystąpień zaproszonych gości – szekspirologów i literaturoznawców z polskich uniwersytetów – oraz tematem dyskusji jest monografia Profesora W. B. Worthena, Shakespeare and the Authority of Performance (Cambridge: Cambridge University Press, 2002).

Facebooktwittergoogle_pluspinterest