Multicultural Shakespeare

Informacje ogólne

Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance jest periodykiem o zasięgu międzynarodowym, poświęconym studiom szekspirowskim. Od 2003 wydawany jest przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, red. Yoshiko Kawachi, Krystyna Kujawińska Courtney. Wcześniej, tj. od 1972 ukazywał się jako Shakespeare Translation; od 1986 jako Shakespeare Worldwide: Translation and Adaptation,  red. Yoshiko Kawachi.

Od początku istnienia, Multicultural Shakespeare wzbudzał zainteresowanie badaczy z różnych zakątków świata, z czasem stał się istotną publikacją z zakresu studiów szekspirowskich o zasięgu międzynarodowym. Pierwotnie poświęcony głównie przekładom, przekształcił się w periodyk, zajmujący się adaptacjami/przywłaszczeniami tekstów Szekspira, nowymi odczytaniami i inspiracjami jego dziełami.

Cel i zakres tematyczny

Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance stanowi forum, dzięki któremu naukowcy, zwłaszcza pochodzący z krajów nieanglojęzycznych, mogą analizować lokalne zagadnienia, przyczyniając się tym samym do zrozumienia Szekspira jako globalnego fenomenu. Periodyk stwarza możliwość spojrzenia na uniwersalny wymiar dzieł Szekspira, wydobywając ich lokalne wartości kulturowe np. australijskie, brazylijskie, chińskie, finlandzkie, francuskie, niemieckie, greckie, izraelskie, japońskie, koreański, polskie, rumuńskie, rosyjskie, hiszpańskie, czy tez amerykańskie i brytyjskie. Istotnym elementem w publikacjach jest ontologiczne i międzykulturowe znaczenie dzieł Szekspira.

O znaczeniu i historii Multicultural Shakespeare ukazał się artykuł autorstwa prof. Krystyny Kujawińskiej Courtney w The European English Messenger – vol. XXXI, Issue 1, Summer 2014, str. 49-52.

Począwszy od numeru 8 periodyk  został udostępniony na platformie DeGruyter w modelu Open Access.

Wydawane są także numery tematyczne:

 • vol. 4 (2007) “Shakespeare and Europe: History – Performance – Memory”  (red. Lawrence Guntner)
 • vol. 8 (2011) “Interrogating the Spread of Shakespeare: Australia and New Zealand” (red. Laurence Wright)
 • vol. 10 (2013) “Shakespeare in Old and New Asias” (red. Lingui Yang)
 • vol. 11 (2014) “Global Shakespeare Performance for Anglophone Audience” (red. Sarah Dustagheer,  Aleksandra Sakowska)
 • vol. 12 (2015) “Diversity and Homogeneity: Shakespeare and the Politics of Nation, Class and Gender” (red. Mvol. agdalena Cieślak, Agnieszka Rasmus)
 • vol. 13 (2016) „Shakespere, National Origins, and Nationality” (red. José Manuel González)
 • vol. 14 (2016) „Shakespeare in Modern Japan” (red. Yoshiko Kawachi)

Indeksacja w bazach referencyjnych

 • Baidu Scholar
 • BazHum
 • CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
 • Celdes
 • CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure)
 • CNPIEC
 • DOAJ
 • EBSCO Discovery Service
 • Elsevier – SCOPUS
 • Google Scholar
 • Index Copernicus
 • J-Gate
 • JournalTOCs
 • MLA International Bibliography
 • Naviga (Softweco)
 • POL-index
 • Primo Central (ExLibris)
 • ProQuest (relevant databases)
 • ReadCube
 • ResearchGate
 • SCImago (SJR)
 • Summon (Serials Solutions/ProQuest)
 • TDOne (TDNet)
 • Ulrich’s Periodicals Directory/ulrichsweb
 • WorldCat (OCLC)

Redaktorzy naczelni:
Yoshiko Kawachi, Kyorin University, Japonia
Krystyna Kujawińska Courtney, Uniwersytet Łódzki

Sekretarz akademicki:
Monika Sosnowska, Uniwersytet Łódzki

Numer dostępne online:

Vol. 1

Vol. 2

Vol. 3

Vol. 6/7

Vol. 8

Vol. 9

Vol. 10

Vol. 11

vol. 12

vol. 13

vol. 14

Facebooktwittergoogle_pluspinterest