Opis instytucji

Centrum koncentruje swoją działalność wokół twórczości Szekspira, traktowanej jako istotny wytwór kultury globalnej, a zarazem silny element budowania kultur lokalnych w Europie, w tym szczególnie kultury polskiej. W badaniach wykorzystywane jest zjawisko wszechobecności Szekspira w kulturowej tradycji i współczesności różnych narodów i grup etnicznych dla analizy oraz interpretacji socjologicznych i politycznych kontynuacji oraz zmian zachodzących w cywilizacjach światowych na przestrzeni dekad.

W ramach działalności naukowo-badawczej oraz popularyzatorskiej członkowie Centrum:

  • prowadzą kwerendy w polskich oraz zagranicznych ośrodkach naukowo-badawczych, bibliotekach, instytutach teatralnych;
  • organizują ogólnopolskie i światowe konferencje, sympozja, posiedzenia naukowe;
  • publikują bibliografie, monografie, prace zbiorowe, artykuły poświecone obecności Szekspira w kulturze polskiej i światowej;
  • archiwizują, opracowują i analizują materiały poświecone recepcji twórczości Szekspira w Polsce.
  • prowadzą warsztaty tematyczne dla studentów oraz młodzieży gimnazjalnej oraz organizują spotkania z ludźmi nauki i kultury związanymi z tematyka szekspirowską. Spotkania te maja formę wykładów naukowych, projekcji filmowych i multimedialnych oraz dyskusji;
  • ponadto w ramach Centrum z czasem powstanie unikatowa w skali kraju biblioteka, posiadająca w zbiorach wydania dzieł Szekspira oraz pozycje z zakresu krytyki i recepcji jego dzieł.
Facebooktwittergoogle_pluspinterest