Polska Bibliografia Szekspirowska

BIBLIOGRAFIA SZEKSPIROWSKA 1980-2000

Celem autorów książki Polska Bibliografia Szekspirowska 1980-2000  była rejestracja, uporządkowanie i udostępnienie polskiemu odbiorcy informacji na temat dziejów recepcji Szekspira w Polsce oraz jego kulturotwórczej roli na tle przemian politycznych i społeczno-kulturowych w Polsce przed i po zmianie systemu politycznego w 1989 roku.

Ze wstępu do książki:

W 1623 r. Ben Jonson napisał w pośmiertnej odzie, że Szekspir był artystą ‘nie tylko swego wieku, ale wszystkich czasów’. Wypowiadając te słowa prawdopodobnie nie zdawał sobie sprawy, że jego opinia będzie miała wymiar profetyczny. Chociaż od śmierci Szekspira upłynęło ponad czterysta lat, w dalszym ciągu jego życie, a przede wszystkim twórczość, wzbudza nieustanne światowe zainteresowanie nie tylko historyków i teoretyków literatury, ludzi teatru i filmu oraz studentów, lecz także zwykłych czytelników, którzy czerpią przyjemność z obcowania z jego dziełami. Od ponad czterystu lat jest on także częścią polskiej kultury.
Nie ulega wątpliwości, że artystyczna strona dzieł Szekspira – m.in. ich warstwa językowa, szeroka gama tematyczna i polifoniczność – sprawia, że jest ciągle uznawany za tzw. pisarza kanonicznego, a w naszym kontekście kulturowym nawet za “najbardziej narodowego dramaturga polskiego”. Żaden z pisarzy, których utwory znajdują się na listach lektur obowiązkowych, nie osiągnął popularności równej Szekspirowi. Żaden nie doczekał się tylu wydań, wystawień i adaptacji literackich, teatralnych, filmowych, wierszy, obrazów, rzeźb. Żadnego nie cytuje się tak często w mowie codziennej i oficjalnej.

Obserwując wciąż rosnące zainteresowanie Szekspirem, jego życiem i twórczością Zespół Badawczy, kierowany przez prof. dr hab. Krystynę Kujawińską Courtney, opracował multimedialną bibliografię poświęconą obecności brytyjskiego dramatopisarza i poety w Polsce w latach 1980-do chwili obecnej. Okres, jaki obejmuje niniejsza praca, jest niezwykle istotny w dziejach kulturotwórczej roli Szekspira w naszym kraju. Zmiany polityczno-społeczne, będące efektem postępującego procesu globalizacji, a także rozpoczęcia nowego stulecia wywarły znaczący wpływ na recepcję jego twórczości w Polsce. Jego dramaty, ze względu na uniwersalność poruszanych tematów, jak i wciąż aktualne problemy ich głównych bohaterów, pełnią rolę politycznej i społecznej metafory odwołującej się do otaczającej nas rzeczywistości. Parafrazując słowa Jana Kotta można stwierdzić, iż twórczość Szekspira jest jak gąbka – pochłaniająca wszelkie zmiany zachodzące w polskim życiu społecznym, politycznym i kulturowym.
Efektem naszej pracy jest niniejsza bibliografia adnotowana, stanowiąca kontynuację dzieła Polskiej Bibliografii Szekspirowskiej 1980-2000, pod redakcją prof. dr hab. Krystyny Kujawińskiej Courtney. Umożliwia ona badaczom wyszukiwanie danych według klucza kategoryzacyjnego (tj. autorów, tytułów, haseł przedmiotowych, typu publikacji, roku wydania, języka, wydawnictwa). Stworzony przez nas zapis jest systematycznie aktualizowany i poszerzany o informacje bieżące”.

Polska Bibliografia Szekspirowska 1980-2000  jest w całości dostępna w wersji PDF.

Polska Bibliografia Szekspirowska – portal prezentujący dane dotyczące recepcji twórczości Szekspira w Polsce w latach 2001-2010.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest