Projekty

PROJEKTY POLSKIE:

PROJEKTY ZREALIZOWANE

Dwa projekty sfinansowane przez KBN:

  1. „Ira Aldridge “Ira Aldridge w polskiej kulturze”, nr 1HO1C 051 17 (lata realizacji: 1999-2001)
  2. “Polska bibliografia Szekspirowska 1980-2000”, nr 2H01C 013 22 (lata realizacji: 2002-2004).

Projekt promotorski sfinansowany przez MNiSW:

  1. „Reprezentacje percepcji sensorycznej w Hamlecie Williama Szekspira oraz w wybranych adaptacjach filmowych”, nr N N103 181837) (lata realizacji: 2010-2011)

PROJEKTY NCN ZREALIZOWANE

Dwa projekty Narodowego Centrum Nauki:

  1. „Polska Bibliografia Szekspirowska 2001-2010”, nr N N103 447340) (lata realizacji: 2011-2013).
  2. „Myślenie Szekspirem po polsku: Szekspir w kulturze polskiej”, nr N N103 448440 (lata realizacji: 2011-2014).

W przypadku pierwszego grantu powstał program komputerowy, który pozwolił na uruchomienie „Polskiej Bibliografii Szekspirowskiej 2001-2010” w formie strony internetowej. Jest to kontynuacja pracy Polska Bibliografia Szekspirowskiej 1980-2000, wydanej przez Zakład Ossolineum w 2007 r.

Drugi grant bazował na prowadzonych przez zespół MCBS kwerendach w bibliotekach.

MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY NAUKOWE

PROJEKTY ZREALIZOWANE

  1. „Shakespeare in the Making of Europe (SIME 2014-16)”, projekt finansowany przez holenderską organizację rządową NWO. W projekcie uczestniczą naukowcy z kilku europejskich instytutów: grupa badaczy z Utrechtu, Amsterdamu i Nijmegen we współpracy z Uniwersytetem w Yorku (Wielka Brytania);  Uniwersytet w Monachium i Uniwersytet w Würzburgu (Niemcy); oraz Uniwersytet Łódzki (Polska). W poszczególnych krajach projekt nadzorują: Prof. Ton Hoenselaars (Utrecht) i Dr Helmer Helmers (Amsterdam) oraz partnerzy zagraniczni: Prof. Isabel Karremann (Würzburg), Prof. Krystyna Kujawińska Courtney (Łódź) i Dr Erica Sheen (York).

Celem projektu jest zdefiniowanie nowych kwestii badawczych z zakresu badań nad Szekspirem, zidentyfikowanie jego roli w zmieniającej się Europie, oraz wypracowanie odpowiednich struktur badawczych, które pozwolą na znalezienie odpowiedzi na powyższe pytania. Osią projektu jest transnarodowa i interdyscyplinarna perspektywa naukowo-badawcza, dzięki której możliwa będzie dwustronna współpraca między ośrodkami oraz prowadzenie badań na zasadzie wielostronnej współpracy. Projekt przewiduje: 3 spotkania warsztatowe, program wymiany naukowej oraz współpracę on-line w ramach Virtual Knowledge Centre. Rezultatem projektu SIME 14-16 ma być powstanie nowego manifestu europejskich studiów nad Szekspirem na miarę XXI wieku.

  1. „No Other but a Woman’s Reason Women on Shakespeare”– projekt pod kierownictwem prof. Krystyny Kujawińskiej Courtney; poświęcony roli kobiet w badaniach szekspirowskich, w ramach którego wybrane i szczegółowo opracowane zostały sylwetki kobiet, aktorek, reżyserek, tłumaczek i badaczek, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju badań nad Szekspirem. Projekt został zrealizowany w ramach współpracy z: Wielką Brytanią, Włochami, Grecją, Rosją, Kanadą, Japonią, Australią, Indiami, Afryką Południową, Kubą i USA. W jego wyniku przygotowano publikację książkową pt. ‘No other but a woman’s reason.’ Women on ShakespeareTowards Commemorating the 450th Anniversary of Shakespeare’s Birth (Peter Lang, 2013) pod red. Krystyny Kujawińskiej Courtney, Katarzyny Kwapisz Williams i Izabelli Penier.

PROJEKTY REALIZOWANE

“European Reception of Shakespeare’s Drama”– projekt partnerski w ramach europejskiego programu HERA; polskich szekspirologów reprezentuje prof. Krystyna Kujawińska Courtney. Planowany jest cykl spotkań seminaryjnych oraz publikacja.

Facebooktwittergoogle_pluspinterest