Publikacje

Monografie

Cieślak, M., Screening Gender in Shakespeare’s Comedies: Film and Television Adaptations in the Twenty-First Century, Rowman and Littlefield: Lexington Books, 2019.
Sosnowska, M., From Shakespeare to Sh(Web)speare, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015.
Sosnowska, M., Hamlet uzmysłowiony. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013.
Kujawińska Courtney, K., Ira Aldridge (1807-1867): Dzieje pierwszego czarnoskórego tragika szekspirowskiego. Kraków: UNIVERSITAS, 2009.
Kwapisz Williams, K., Deforming Shakespeare: Investigations in Textuality and Digital Media. Wydawnictwo Grado, 2009.
Rasmus, A., Filming Shakespeare: From Metatheatre to Metacinema. Peter Lang, 2008.
Stanisz, E., Kierunki polskiej szekspirologicznej myśli krytycznej w dwudziestoleciu międzywojennym. Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001.
Kujawińska Courtney, K., Królestwo na scenie: Sztuki Szekspira o historii Anglii na scenie angielskiej, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997.
Kujawińska Courtney, K., “Th’Interpretation of Time”: The Dramaturgy of Shakespeare’s Roman Plays (“Interpretacja Czasu”: Dramaturgia rzymskich dramatów Williama Szekspira), Victoria: Uniwersytet Victoria ELS Monograph Series, 1993.

Prace zbiorowe

Znalezione obrazy dla zapytania shakespeare his infinite Kujawińska Courtney, K.; Zinkiewicz G. (red.), ShakespeareHis Infinite Variety Celebrating the 400th Anniversary of His Death, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017.
Kujawińska Courtney, K.; Sosnowska, M. (red.), Shakespeare 2014. W 450. rocznicę urodzin, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014.
Sosnowska, M. (red.), Szekspir na blogu, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014.
Ira Aldridge 1807-1867: The Great Shakespearean Tragedian on the Bicentennial Anniversary of His Birth (with Maria Łukowska). Frankfurt am Main: Peter Lang, 2009.
Polska Bibliografia Szekspirowska: 1980-2000. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Shakespeare’s Local Habitations (with R. S. White). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007.
Stephen Greenblatt. Poetyka kulturowa. Pisma wybrane. Kraków: UNIVERSITAS. “Horyzonty nowoczesności: teoria-literatura-kultura” series, 2006.
The Globalization of Shakespeare in the Nineteenth Century (with J. Mercer). Lewison, New York: The Edwin Mellen Press, 2003.
On Page and Stage: Shakespeare in Polish and World Culture. Kraków: UNIVERSITAS, 2000.

Tłumaczenia

Cardenio. Dramat inspirowany zagubioną sztuką Shakespeare’a. Translated by Krystyna Kujawińska-Courtney (et al.). Warsaw: Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego, 2010.
Facebooktwittergoogle_pluspinterest