Współpraca

W pracach szekspirologicznych, oprócz zespołu naukowego MCBS,  aktywnie uczestniczą naukowcy reprezentujący wiele ośrodków naukowo-badawczych z Polski i ze świata.

Pracownicy Centrum współpracują z innymi ośrodkami zajmującymi się twórczością Szekspira traktowaną jako podstawa badań nad kształtowaniem się kultury globalnej i lokalnej.

Ponadto Centrum w oparciu o swe poprzednie działania jako Interdyscyplinarny Zespół Naukowo-Badawczy „Rola Szekspira w kulturze polskiej i światowej” czynnie współpracuje z licznymi instytucjami publicznymi, w tym z bibliotekami uniwersyteckim i publicznymi oraz teatrami w Polsce.

PARTNERSKIE – POLSKIE

Uniwersytet Łódzki reprezentowany jest przez Wydziały:

 • Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
 • Wydział Filologiczny.

Spoza naszego Uniwersytetu z MCBS współpracują jednostki  z:

 • Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
 • Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • Uniwersytetu im. J. Kochanowskiego w Kielcach;
 • Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie;
 • Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 • Uniwersytetu Gdańskiego (Theatrum Gedanense)

oraz

 • pracownicy Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego w Warszawie, specjalizujący się w różnych dziedzinach nauki: literaturoznawstwo, polonistyka, kulturoznawstwo, językoznawstwo, teatrologia i historia sztuki.

PARTNERSKIE – ZAGRANICZNE

MCBS współpracuje z innymi ośrodkami, zajmującymi się studiami nad Szekspirem. Do takich ośrodków należą:

 • European Shakespeare Research Association;
 • Shakespeare Birthplace Trust (Wielka Brytania);
 • University of Ghent (Belgia);
 • Kyorin University (Japonia);
 • University of Ottawa (Kanada);
 • University of Birmingham (Wielka Brytania);
 • University of Munich (Niemcy);
 • West University of Timisoara (Rumunia);
 • Moscow State University (Rosja).
RADA NAUKOWA
Profesor Marta Gibińska, Uniwersytet Jagielloński, Polska;
Profesor Małgorzata Grzegorzewska, Uniwersytet Warszawski, Polska;
Profesor Marta Wiszniowska-Majchrzyk; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska;
Profesor Dmytro Drozdovsky, Kiev National University, Ukraina;
Profesor James Harner, Texas A & M University, USA;
Profesor Werner Habicht, University of Wurzburg, Niemcy;
Profesor Grace Ioppolo, University of Reading, Wielka Brytania;
Profesor Yoshiko Kawachi, Kyorin University, Japonia;
Profesor Irene R. Makaryk, University of Ottawa, Kanada;
Profesor Irina Prikhodko, Russian Academy of Sciences, Moscow, Rosja;
Profesor William White, University of Western Australia, Australia;
Profesor William B. Worthern, Columbia University, New York, USA.

 

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterest